#5 Kaffe & Pingis - Från intervju till nyanställning

34 mins by Kaffe & Pingis |

I detta avsnitt presenterar Alex & Sebastian sina tankar kring arbetsintervjuer, löneanspråk och de svårigheter en kan möta som nyanställd.