Kaffe & Pingis #3 Kommunikation

53 mins by Kaffe & Pingis |

I denna podcast pratar vi kommunikation - olika verktyg och modeller för att förstå hur vi säger saker. Vart lägger vi ansvar i kommunikationen? Vad är metakommunikation? Vad är att benämna? Detta o lite till i dagens Kaffe och Pingis!
/Alex o Sebbe