Värdet och utmaningarna i att ha en fritidsledarutbildning

40 mins by Kaffe & Pingis |

Sebbe och Alex diskuterar hur deras fritidsledarutbildning påverkat dem i deras yrkesroll, deras arbete med mål och vad de tagit med sig ifrån utbildningen.

"Allting är utbildning"

-K.W